לקוחות חברת גרף הדפסות הינם מתחומים שונים ומגוונים
מלקוחות פרטיים ועד לקוחות עסקים ומוסדות.

חברות קוסמטיקה, מזון, תקשורת, מכוני רישוי, ביטוח, משרד הביטחון, תיירות
ועוד רבים.

לקוחות דפוס גרף